Ma'badong

Tarian upacara dari Toraja, Sulawesi Selatan yang diadakan pada upacara kematian.

Landscape Perkampungan di Toraja

Rumah adat tongkonan dan Lumbung yang berjejer membentuk suatu kesatuan yang indah dipandang mata.

Pesta Kembang Api di Bundaran Kolam Makale

Acara ini diadakan setiap tahun bersamaan dengan Lovely December.

Tengkorak Kepala Manusia di Ke'te Kesu

Pemandangan ini bisa di temukan di beberapa tempat di Toraja salah satunya di ke'te kesu, Rantepao.

Adu Kerbau "Tedong Silaga"

Acara ini bagian dari ritual adat rambu solo " Upacara Kematian " dan merupakan acara yang paling seru.

Tuesday, 1 October 2013

Download Lagu Toraja


Ke,te Kesu

Lagu Toraja -  Lembang Sura 

Lagu Toraja -  Mangkaranna Puang 

Lagu Toraja -  Maleko tangmak pesakbi 

Lagu Toraja -  Mali Penangku 

Lagu Toraja -  Mataramblla 

Lagu Toraja -  Matumbari Mutampena 

Lagu Toraja -  Paonganna

Lagu Toraja -  Sabara korendeng 

Lagu Toraja -  Sarro Maliku

Lagu Toraja -  Siulu Umba Muola 
 
Lagu Toraja - Sumpumorannungku 

Lagu Toraja -  Tae Padanna 

Lagu Toraja -  Tontongko Kukampai

Lagu Toraja -  Kamamaliran 

Lagu Toraja -  KeKukilala 

Lagu Toraja -  Apamora Tukasalanku

Lagu Toraja -  Sabarako Untayanna 

Lagu Toraja -  MalabinaToraya 

Lagu Toraja -  Ada Cinta di Toraja 

Lagu Toraja -  Diparampo 

Lagu Toraja -  Kabboroku 

Lagu Toraja -  Lasi kamaseanki 

Lagu Toraja -  Trio ambisi-Toraja 

Lagu Toraja -  Mupakarannu-rannuna 

Lagu Toraja -  Patonganna 

Lagu Toraja -  Pitu Buntu Annan Lombok

Lagu Toraja - Marendeng Marampa.mp3 Download

Lagu Toraja - Sarira Parerung.mp3 Download

Lagu Toraja - Tondok Kadadianku.mp3 Download

Lagu Toraja - Da'na Magiang Penammu Download

Lagu Toraja - Dian Ekawati - Tondokku // Download

Lagu Toraja - mali' penangku  // Download

Lagu Toraja - pa'kaboro'mu // Download

Lagu Toraja - Siulu  // Download


Lagu Toraja - Kengkuissan (Download)

Lagu Toraja - Illan Matammu  (Download)

Lagu Toraja - Dana mangiang penangmu ( Download

Lagu Toraja - Damu padikkina (Download)

Lagu Toraja - Toraja ( Download)

Lagu Toraja - Apamora tu kasalanku ( Download)

Lagu Toraja - Sabbarako untayanna ( Download)

Lagu Toraja - Malabbina Toraya ( Download)

Lagu Toraja - Ada Cinta di Toraja ( Download)

Lagu Toraja - Diparampo ( Download)

Lagu Toraja - Koboroku ( Download)

Lagu Toraja - Lasi Kamaseanki ( Download)

Lagu Toraja - Trio Ambisi - Toraja ( Download)

Lagu Toraja - Mappakarannu-rannu ( Download)

Lagu Toraja - Patonganna ( Download)


Silahkan di Download Sangmane/Baine..
Kurre Sumanga'."Admin"